Fotótár

posted in: Gyűjtemények | 0

A város polgárai Predács Ferenc fényképein

A Kanizsai Dorottya Múzeum igen gazdag, a 21 ezer darabot is meghaladó fotótárral rendelkezik. Talán egyedülállónak tekinthető az egykori mohácsi Predács-féle fényképészeti műterem teljes felszerelése és a hozzá tartozó tetemes számú üveg-, illetve cellulózalapú fényképnegatív.

Predács Ferenc 1908-ban született Mohácson, és itt is halt meg 1983-ban. Hároméves korában agyhártyagyulladást kapott, aminek következtében siketnéma lett, s ezért 14 éves koráig Budapesten, a Siketnémák Intézetben nevelkedett. Miután Budapestről visszakerült szülővárosába, kezdetben édesapja műhelyében dolgozott, aki környékszerte jól ismert mesterember, úgynevezett „bútorlakatos” volt, később pedig jó kézügyességét és kiváló rajzkészségét látva édesapja fényképészinasnak íratta. Inaséveit Mohácson a „Scheffer-fényképeszdében” töltötte, majd további tapasztalatszerzés végett országos vándorútra indult. Útja során többek közt Hatvanban és Szarvason is megfordult, ahol több évig is gyakorolt. Újra visszatérve Mohácsra, kezdetben társként, Szecsán Ferenccel dolgozott együtt, majd 1938-ban megnyitotta első saját műhelyét és családot alapított. Az 1960-as években átköltöztette műtermét a belváros egy másik pontjára, és ebben 1979-ig, vagyis 71 éves koráig dolgozott. Külső felvételeket ritkábban készített. Mohács és a város környékének igen sok egykori és még ma is élő lakója megfordult a műtermében. A múzeum birtokában lévő és az általa készített fényképek üveg-, illetve cellulózalapú negatívjainak száma mintegy 20.000 darabot tesz ki.
A Fotótár anyagát képezik még a múzeum korábbi vezetőinek, munkatársainak gyűjtőkörútja során készült fényképek, melyek nagy többsége a magyarországi déli szláv népeket mutatja be.