MÚZEUMI ÉRTÉKTÁR

 

Múzeumi gyűjteményünk érdekes műtárgyegyüttese a ferences szerzeteseket ábrázoló kisebb méretű szobrok kollekciója (részlet), amit Ete János, a KDM egykori igazgatója gyűjtött Mohácson.

A 16 db figura mindegyike a 20.sz.-ból való, porcelánból készült, kézzel festett, ami a KDM egykori állandó kiállításában is helyet kapott korábban. A szobrocskák mindegyike a ferences lelkiséget igyekezett megörökíteni, hiszen valamennyi szobron megjelenik a rendre jellemző derű. Ez olykor mókás, emberi helyzetekben is ábrázolja egyik-másik barátot (pl. a hordón ülő szerzetes alakja). Emellett a figurák a ferences rend külső jegyeit is hitelesen ábrázolják.

Mohács és környékének történelmében a ferences rend tagjai aktívan részt vettek, akiknek már a 16. sz.-ban „[…] mohácsi rendházuk a környék falvainak […] sokác lakosságát is összefogta, illetve segítette, továbbá az oktatási és művelődési tevékenysége is nagyon jelentős volt. Virágkora az 1765-1820 közötti évekre esett […]”. Régebben Mohácson igen híres volt a ferences rendi templom és kolostor búcsúja – ezt páduai Szent Antal tiszteletére tartották, mint a Balkánon szinte mindenhol –, amit június 13-án ünnepeltek. Ilyenkor igen nagy számban vettek részt búcsún (akár 6-8 ezer fő is), ahol a szertartás nyelve horvát volt, azonban más nemzetiségű hívők is szívesen látogatták.

A ferenceseket ábrázoló figurák a mohácsi ferences zárdából, ajándékozás útján kerültek 1954-ben a Múzeumba, és így azok máig színesítik a gyűjteményt.

A figurák mérete változó, 14 és 19,5 cm közöttiek.

A szobrocskák jó állapotúak, többségük ép, némely darab kissé sérült, javított.

KDM Helytörténeti gyűjtemény – Ltsz. 70.2.23.; 70.2.26.; 70.2.19.; 70.2.28.; 70.2.31.; 70.2.27.

Az idézett szöveg forrása: Dr. Ferkov Jakab: A boszniai ferencesek és a horvátok. Kézirat.