Pályázatok

posted in: A Múzeum | 0

Pályázati források

Mohács Város Önkormányzata 2007-ben, a Kanizsai Dorottya Múzeum Mohácson létrehozandó új néprajzi és helytörténeti projekt munkacímmel, a ROP-II. keretében DDOP-2007-4.1.1.D/2F jelű pályázaton 270.000.000 Ft forrás megszerzésével kialakította a múzeum új épületét valamint bővítette berendezését.

A múzeum több alkalommal pályázott a Nemzeti Kulturális Alap  közgyűjteményi forrásaira, melyek a következők:
A múzeum eddig négy alkalommal nyert forrást plakátgyűjteményének állagvédelmére. 2006-ban 500.000 Ft-ot melyből 50 db plakát restaurálása történt meg. 2007-ben 330. 000 Ft-ból újabb 21 db-ot, 2008-ban 360. 000 Ft-os forrásból 27 db-ot. 2013- ban 280.000 Ft-ot ebből újabb 24 db lesz restaurálva. Ugyan ebben az évben 610. 000 Ft támogatásból a múzeum könyvtári állományának régi, értékes könyvei közül 15 darab kerül tisztításra és javításra.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat keretében a múzeum 2011-ben 5.000.000 Ft-ot nyert az állandó kiállítás előkészítésére, majd a Minisztérium 2013-ban újabb 15.000.000 Ft biztosított az új tárlat egy részének megvalósításához.
Mohács Város Önkormányzata 2007-ben, a Kanizsai Dorottya Múzeum Mohácson létrehozandó új néprajzi és helytörténeti projekt munkacímmel, a ROP-II. keretében pályázatot nyújtott be a DDOP-2007-4.1.1.D/2F jelű forrás megszerzésére. A projekt három legfontosabb céljának a következőket jelölte meg: egyrészt megfelelő helyen, összevontan létrehozni egy olyan múzeumot, amely a 21. század igényeinek megfelelően mutatja be Mohács és szűkebb térségének néprajzi sajátosságait, a város helytörténetét és szolgálja ki a látogatóközönséget, másrészt, az állandó kiállításon kívül létrehozni egy látványraktárt is, amelyben a Kanizsai Dorottya Múzeum legérzékenyebb, legszebb és legkülönlegesebb tárgyai kapnának helyet, harmadrészt pedig lehetőleg gazdaságosabbá tenni a jelenlegi üzemeltetést. A pályázat keretében megnyert 270.000.000,-Ft mellé az építési telket, önerőként, Mohács Város Önkormányzata biztosította és 2010. őszén megkezdődött az építkezés. A támogatást az épület részbeni kivitelezésére és részbeni berendezésére kapta. A program teljes költségvetése mintegy 370.000.000,- Ft-ot tesz ki, a hiányzó összeget mint együttműködő partner a Baranya Megyei Önkormányzat biztosította. Az épület műszaki átadása 2011végén történt meg, és hivatalosan „A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása” részeként, 2012 szeptemberében lett átadva. A következő esztendőben megnyílt a látványtár, és az új állandó kiállítás, melyhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen 20 millió forintnyi támogatást nyújtott, megnyitását 2014. május 17-re tervezzük.

 

KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM, MOHÁCS – XVII – XVIII. századi könyvek ésNKA_csak_logo_rgb
történelmi plakátok állományvédelme, restaurálása

 

NKA Közgyűjteményi Kollégiuma pályázat, altéma kódszáma: 204111/281
2017 december 18.

Szakmai beszámoló . pdf

 

Fotódokumentáció .pdf

 

 

 

KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM KIÁLLÍTÁS ÉS LÁTVÁNYTÁR,  MOHÁCSNKA_csak_logo_rgb

Bőrkötéses könyvek állományvédelme, konzerválása

NKA 3543/00158 azonosítószámú pályázat

2014 augusztus 30.

                 Könyv lista.pdf

Restaurálási_dokumentáció_ könyvek NKA 2014.pdf

Szakmai beszámoló_könyvek_2014.pdf

NKA igazgatosaga

KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM KIÁLLÍTÁS ÉS LÁTVÁNYTÁR,  MOHÁCS

Helytörténeti és politikai plakátok restaurálására, műtárgyak állagvédelmére, konzerválására, restaurálására kiírt

NKA 3560/00116 azonosítószámú pályázat.NKA_csak_logo_rgb
2014. augusztus

                                                                      Plakátgyűjtemény összesítő.pdf

                                     Restaurálási dokumentáció.pdf

 Szakmai beszámoló.pdf