Múzeumpedagógia

Programjainkról

A KDM új állandó kiállításának múzeumpedagógiai projektje a kompetencia alapú múzeumi oktatás módszereit a korosztályos iskolán kívüli oktatás és nevelés céljából nem elkülönítve, hanem valódi élmény és játszva tanulás jegyében egyszerre alkalmazza.

A Múzeum új Kisfaludy utcai épülete több mint 1200 m2 -es, amely egyidejűleg 100 látogató befogadására alkalmas, így lehetőséget biztosít arra, hogy az elméleti ismeretek elsajátítása mellett nagyobb figyelmet fordítson a gyakorlati ismertek elsajátítására.
A múzeumi foglalkozások alapelve, hogy a gyakorlati foglalkozásokon résztvevők bővebb és mélyebb ismereteket sajátítsanak el, a csak elméleti foglalkozásokkal szemben.

A KDM múzeumpedagógiai programja a kiállítás három tematikus blokkjának – Mohács, Busójárás, Magyarországi délszlávok – bemutatására épül. Emellett fontosnak tartjuk az állandó kiállítás egy-egy témáját kiemelve külön tematikus múzeumi óraként kezelni, melyek a következők: Busójárás, Mohácsi csata, „Síppal-dobbal” (délszláv zene- és tánckultúra

A múzeumpedagógia szolgáltatások módszerelemei:

1. Frontális oktatás – verbális kommunikáció eszközével, tárlatvezetés, ismeretek szóbeli közlése a hallgatóságnak visszacsatolással
2. Játszva tanulás lehetősége, az óvodás és kisiskolás korosztály sajátosságaira építve – játékos formában,
3.Felfedezés – felismerés módszere – vizuális és alkotóképességek, készségek fejlesztése feladatlapokkal és foglalkoztató füzetekkel, valamint kézműveskedéssel.
4. Szemléltetés tárgyakkal – az interaktivitás legkézenfekvőbb technikája, az iskolarendszerű oktatás hatékony kiegészítéséhez, ehhez reprodukciókat, műtárgymásolatokat alkalmazunk.

Múzeumpedagógiai programok a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum állandó kiállításához

A kialakított programok figyelembe veszik a Múzeum gyűjtőkörét, így a helytörténet mellett fontos szerepet kap a délszláv kultúra megismertetése az órákon résztvevőkkel. A múzeumi órák forgatókönyve nagyobb részben a gyakorlati ismeretek elsajátítására helyezi a hangsúlyt (viselet, kipróbálható tárgyak), hiszen az elméleti tudást elmélyíti ha gyakorlatban is kipróbálhatóak.
A múzeumi órák, és az ahhoz kapcsolódó kiadványok elősegítik a gyerekek értelmi és érzelmi fejlődését, figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, ezért két korcsoportra bontható:
5-9 évesek valamint 10-14 évesek számára.

Mindkét korosztály foglakoztatásának alapja egy múzeumi tárlatvezetés, mely segítségével az órákon résztvevők magasabb szintű információhoz jutnak, mely nélkülözhetetlen a foglalkoztató füzet kitöltéséhez

Korcsoportos foglalkoztatófüzetek, feladatlapok:

-5-9 éves korosztály:
Számukra tervezett foglalkoztatók és feladatlapok rövidebbek, egyszerűbbek, a kisebbek nyelvezetéhez, képességükhöz igazítva.
Feladattípusai: párosítók, kakukktojás, színezők, matricás- ragasztós feladatok.
A gyakorlati feladatokban ruhák felpróbálása, tárgyak kipróbálása, kézműves foglalkozások alkalmával régi eszközök elkészítése különböző technikákkal (elsősorban papír alapú eszközök).

– 10-14 éves korosztály:
Feladattípusai: emlékezetre épülő feladatok, kérdezz-felelek, felelet kiválasztós, fogalmak értelmezése és kifejtése röviden.
A gyakorlati feladatokban ruhák felpróbálása, tárgyak kipróbálása, kézműves foglalkozások alkalmával régi eszközök készítése különböző technikákkal (eszközök széles skálájával).

 

Célunk, hogy a kiállítóhely ne csak úgynevezett kiállítótermi funkciót lásson el, hanem közösségépítő, oktató-nevelő, kultúraközvetítő hely legyen. Fontos, hogy az ide látogatók ne csupán egy kiállítást lássanak, hanem lehetőségük legyen átélni mit jelenthetett a korábbi Mohácson élni. A kiállítóterem közművelődési, ezen belül múzeumpedagógiai tevékenysége erre a szemléletre épül. Legyen akár egy gyermeknapi kézműves foglalkozás, táncház, egy előadás, film végignézése, a cél mindig az, hogy a közönség résztvevője legyen a látottaknak, hallottaknak, tapasztaljon és ne csupán önmagában kelljen értelmeznie.
Céljaink mögött az áll, hogy a hozzánk járó személyek, családok, csoportok visszatérők legyenek, meg tudjuk őket ragadni kiállításainkkal, foglalkozásinkkal, rendezvényeinkkel, s magával a helyszínnel. Nem titkolt célunk a fiataloknak a múlt tiszteletére való nevelése, mely a jövő nemzedékének egy hasznos, becsületes és tiszta társadalmát hozhatja el.

Emellett a Kanizsai Dorottya Múzeum figyelembe veszi az egyéni igényeket, más korosztályok életkori sajátosságai., ehhez előzetes konzultáció szükséges.